siteheader

CO-OP

CO-OP staat voor "Cognitive Orientation to daily Occupational Performance" en is ontwikkeld door een groep Canadese onderzoekers onder leiding van Helene Polatajko. Het is een behandelmethode voor kinderen met DCD. Deze aanpak is gebaseerd op cognitieve leertheorieën van Vygotsky, Meichenbaum en Goodman, waarbij het kind wordt aangemoedigd zelf te bepalen aan welke taken het wil gaan werken, met als doel dat het kind zelfstandig leert problemen op te lossen.

Cognitieve oriëntatie

CO-OP is een cliënt gecentreerde, performance-gebaseerde en probleemoplossende benadering waarbij het kind de voor hem of haar belangrijke vaardigheden aanleert. Er wordt gebruik gemaakt van de termen doel, plan, actie en check.

Bijvoorbeeld: Doel is om te leren zelfstandig aankleden. Het kind maakt samen met de therapeut een plan; wat is nodig, welke volgorde, etc.., dan voert het kind het plan uit (actie). Na de uitvoering komt 'check'; het kind denkt na over de verschillende stappen en hoe dezen zijn gelukt. Eventueel moet het plan worden veranderd en wordt 'actie' en 'check' meerdere malen herhaald.

De basis van CO-OP is:

  • Het aanleren van vaardigheden uit het dagelijks leven van het kind
  • Het aanleren van cognitieve strategieën
  • Het kunnen generaliseren en maken van een transfer naar andere situaties en een andere omgeving.