siteheader

Ergotherapie bij volwassenen

U kunt een ergotherapeut inschakelen, als u problemen ondervindt op het gebied van:

Arm/handfunctie training m.b.v. houten spel
  • Zelfverzorging; o.a. wassen en kleden, in en uit bed komen, toiletbezoek. organisatie van taken
  • Productiviteit (huishouden, opleiding, werk en opvoeding)
  • Verplaatsen o.a. gebruik van openbaar vervoer, autorijden, gebruik van rolstoel en opstaan uit een stoel
  • Ontspanning, vrijetijdsbesteding en hobby's

Hiernaast kan een ergotherapeut advies geven bij de aanvraag van woningaanpassingen en hulpmiddelen zoals een aangepast bed of een sta-op stoel.

Werkwijze

De behandeling kan bij u thuis, in de ergotherapiepraktijk of op het werk plaatsvinden.

Tijdens de intake maken we kennis en bespreken we welke problemen u ondervindt in uw dagelijks leven. Het gaat hierbij om de activiteiten en problemen die u belangrijk vindt.

Om de problemen nader te onderzoeken kan het zijn, dat wordt bekeken hoe u de activiteiten uitvoert. De behandeling kan gericht zijn op het het trainen/begeleiden of op advies/instructie. Het kan gaan om:

  • Het opnieuw leren uitvoeren van activiteiten.
  • Het op een andere manier leren uitvoeren van de activiteit.
  • De activiteit leren uitvoeren met behulp van hulpmiddelen
  • Verbeteren van het lichamelijk functioneren toegepast binnen activiteiten b.v arm/handfunctietraining of gewrichtsbeschermende maatregelen.
  • Het geven van adviezen aan u of aan uw omgeving.