siteheader

Vergoeding

Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Per jaar heeft u recht op 10 uur ergotherapie. Enkele zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende pakket extra ergotherapie uren opgenomen. Hiervoor kunt u in uw polisvoorwaarden kijken.

 

In sommige gevallen is het mogelijk om de ergotherapiebehandeling vergoed te krijgen via het persoonsgebonden budget (PGB).