siteheader

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op mensen, die door een ziekte of aandoening in het dagelijks leven gehinderd worden. Heel gewone zaken, zoals koken, jezelf aankleden, schrijven, naar het toilet gaan, de uitvoering van het werk kunnen hierdoor een probleem vormen.

Arm/handfunctie training m.b.v. kegels

Samen met u zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor problemen in de dagelijkse activiteiten.

Ergotherapie heeft als doel dat u zo optimaal mogelijk kunt functioneren in uw eigen woon- en werkomgeving.

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van u, stelt de ergotherapeut een programma op. Het doel is u zodanig op weg te helpen, dat u de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kunt verrichten. Het kan om verschillende activiteiten gaan, zoals douchen, een jas dichtknopen, opstaan uit een stoel, een boterham smeren, boodschappen doen, koken, schrijven, tuinieren of een dagplanning maken.