siteheader

Behandeling

De logopedist houdt zich bezig met preventie, onderzoek naar en behandeling van stoornissen in de communicatie . Wanneer naar aanleiding van een intake en een onderzoek duidelijk is, van welk soort stoornis er sprake is, wordt na overleg met de cliënt, de ouders en eventuele verwijzer besloten welke vervolgstappen er genomen dienen te worden.

 

De therapie heeft de meeste kans van slagen wanneer er een wisselwerking plaats vindt, betreffende de opzet en de aanpak van de behandeling van de cliënt met de ouders, verwijzer en school. Afhankelijk van het probleem vindt er 1 of 2 maal per week een behandeling plaats, deze duurt gemiddeld 30 minuten. Naast voorgaande behoort ook het begeleiden van en voorlichting geven aan familieleden en verwijzers tot een zeer belangrijke taak.