siteheader

Wat is logopedie?

De logopedist biedt hulp aan personen die problemen ondervinden in de communicatie. Zij legt de nadruk op zowel het voorkomen als ook het behandelen van stoornissen in de communicatieve en auditieve vaardigheden. Communicatie is in het dagelijkse leven onmisbaar, maar kan door verschillende factoren negatief worden beïnvloed maar hoeft niet . Bij volwassenen o.a. als gevolg van een herseninfarct, een ongeluk, een ziekte zoals Parkinson of Multiple Sclerose en bij kinderen door o.a. een algehele ontwikkelingsstoornis en gehoorproblemen.

 

logopedieLogopedie is bestemd voor diegene die een probleem ondervindt op het gebied van taal, spraak, stem, mondgedrag en/of gehoor.

Logopedie heeft als doel een optimale communicatie.

De logopedist houdt zich bezig met preventie, onderzoek naar en behandeling van stoornissen in de communicatie . De werkzaamheden van een logopedist zijn zeer divers. Naast voorgaande behoort ook het geven van voorlichting en/of begeleiden van ouders, familieleden, verwijzers en scholen tot een zeer belangrijke taak.

"Mijn dochter spreekt nog in korte zinnen"

"Ik versta mijn zoon maar voor anderen is hij onverstaanbaar"

"Na het herseninfarct lijkt het alsof mijn moeder niet meer de juiste woorden kan vinden"

"Hoe kan ik het duimen afleren"

"Gaat stotteren vanzelf over?"

"Mijn zoon heeft knobbeltjes op zijn stembanden"

"Ik zing in een koor en ben al maanden hees"

Wellicht dat u één van bovenstaande opmerkingen bekend voorkomen, er wordt dan ook regelmatig aangeklopt bij een logopedist. Wanneer u logopedische hulp zoekt omdat u zelf klachten heeft of omdat u zich ongerust maakt over het spreken van uw zoon of dochter neem dan gerust contact op.

Onderstaande problemen worden behandeld bij de logopedist.

TAAL

 • taalontwikkelingsstoornissen: kleine woordenschat, ongrammaticale zinnen
 • fonologische problemen: onduidelijk spreken als gevolg van het verkeerd uitspreken van klanken
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
 • afasie: moeilijk op woorden komen, moeite met begrijpen en het maken van zinnen
 • totale communicatie: gebaren, pictogrammen, foto's e.d.

SPRAAK

 • Articulatiestoornissen: binnensmonds, slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • broddelen
 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • dysartrie: moeite met praten en/of slikken als gevolg van een CVA

STEM

 • heesheid: een schorre stem
 • stemmisbruik c.q. verkeerd stemgebruik
 • adembeheersing
 • hyperventilatie

MONDGEDRAG

 • mondmotoriek, eten en drinken
 • open mond-gedrag
 • duim-, vinger- of speenzuigen

GEHOOR

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraak afzien (o.a. liplezen)